Priser kørekort Aarhus

Prisen for lovpakken er er 12.800 kr. Den dækker al teoriundervisning, manøvrebane, afsluttende køreteknisk anlæg og alle 16 obligatoriske kørelektioner.

Derudover får du under forløbet gratis adgang til online teoriundervisning og test, hvor du kan supplere klasseundervisning og øve derhjemme.

Det er den obligatoriske grundpakke, som er mindstekravet ifølge loven. Dertil kommer nogle ekstra gebyrer, som du skal være opmærksom på. Dem kan du se under tillægspriser.

LOVPAKKEN:
29 teorilektioner á 45 minutter – 8 aftener
Manøvrebane – inkl transport
Glatbane – inkl transport og let frokost
16 kørelektioner á 45 minutter .
Pakkepris 12.800 kr.
Gratis adgang til supplerende online teori

 

TILLÆGSPRISER:
Prøvegebyr til Borgerservice 600 kr.
Førstehjælpskursus 450 kr.
Lægeerklæring ca. 500 kr.
Leje af skolevogn til køreprøven 600 kr.
Ekstra kørelektioner pr. stk. 475 kr.